Güncellenme Tarihi: 16 Ocak 2020

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Ek Süre- Ek Sınav Başvuruları

Meslek yüksekokulumuz öğrencilerinden azami öğrenim süresini doldurmuş öğrencilerimiz ek süre ve ek sınav haklarını kullanabilir. Bu konuda:
Pamukkale Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
MADDE 39 –“ a- Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı, 
b- Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş ve beşin altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl
c- Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl,
bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı, tanınır.” 
hükmü gereği başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin ekteki başvuru formunu doldurarak 21 Ocak 2020 Salı gününe dek okulumuza başvurmaları gerekmektedir. 
1. ek sınav 27-29 Ocak 2020 - 2. ek sınav 3-5 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olup, sınava girecek öğrencilerimizin 2019 -2020 bahar dönemi için katkı payı/öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.

Ekli Belgeler