Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2021

Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrencilerin Dikkatine

Azami öğrenim sürelerini dolduran (2016 Eğitim-Öğretim Yılı Girişli ve daha öncesi kayıtlı olan öğrenciler için) son sınıf öğrencilerinin ek sınav haklarını kullanmak için dilekçelerini ivedi olarak  Bölümlerine vermeleri gerekmektedir
Ek sınav hakkından, azami öğrenim süresini dolduran 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Girişli ve daha öncesi kayıtlı olan ve henüz mezun olmayan öğrenciler yararlanabilecektir.
Yönetmenlik gereği, azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere, başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Azami öğrenim süreleri sonunda, hiç alamadıkları ve/veya derse devam koşulunu yerine getirmedikleri ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrenciler azami süre sonu ek sınavlarına giremezler
Ek sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
 1. Ek Sınav Tarihleri: 15-17 Şubat 2021
2. Ek Sınav Tarihleri: 22-24 Şubat 2021 
 
ÖNEMLİ UYARILAR:
1) Ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler; ek sınavdan faydalanacakları döneme ait katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar.
2) Ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler, sınavların başlayacağı tarihten 7 iş günü öncesine kadar sınava girmek istediği dersler için ilgili akademik birimlerine dilekçe ile bildirmek ve başvuru yapmak zorundadırlar.