Honaz MYO'da Akademik ve İdari Personele Uygulamalı Temel Yangın Söndürme Eğitimi Verildi.

Güncellenme Tarihi: 22 Mart 2023

 https://haber.pau.edu.tr/Haber/honaz-myoda-uygulamali-temel-yangin-sondurme-egitimi-gerceklestirildi-222

Honaz Meslek Yüksekokulu’nda

“Uygulamalı Temel Yangın Söndürme Eğitimi” Gerçekleştirildi

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’nün “Yangın Önleme ve Korunma İşleri” konulu faaliyeti kapsamında Honaz Meslek Yüksekokulu’nda “Yangın Önleme ve Yangın Tatbikatı” gerçekleştirildi. Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ ve Honaz Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan akademik, idari ve sözleşmeli personelin tamamının katıldığı uygulamalı "2023 Yılı Yangın Söndürme Cihazları Kullanım Eğitimi" düzenlendi.

20 Mart 2023 Pazartesi saat 16.00’da yangın önleme ve söndürme uzmanları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte önleme, koruma, tahliye, ilk yardım, kurtarma ve yangınla mücadele” konularında, kurum dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemelerin nasıl yapılacağı ve benzeri konularda bilgiler verildi, yangın söndürme araçları tanıtılarak nasıl kullanılacakları uygulamalı gösterildi. Ayrıca binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek, Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik açıklamalar yapıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise okul bahçesinde “Yangın Tatbikatı” gerçekleştirildi. Yangın söndürme ekibi ve tüm personelin katılımı ile güvenli alanda yangına müdahale eğitimi kapsamında yangın söndürme tüpleri boşaltılarak söndürme işlemi gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikat ile personelin yangın gibi acil durumlarda neler yapılacağı ve tahliyenin nasıl sağlanacağı uygulamalı olarak yapıldı.

 

                  

20 Mart 2023