Güncellenme Tarihi: 01 Mart 2021

4. ULUSLARARASI GENÇ EKONOMiSTLER ÖĞRENCi KONGRESi

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

4. ULUSLARARASI GENÇ EKONOMİSTLER ÖĞRENCİ KONGRESİ

Sürdürülebililir ve Kitlesel Çözüm 

Kongre afişi ve bildiri çağırısı ektedir.