Güncellenme Tarihi: 15 Eylül 2020

3+1 İşbaşı Eğitimi Uygulaması Yapacak Olan Öğrencilerin Dikkatine

Değerli Öğrencilerimiz,
Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 ( Corona ) virüsünün olumsuz etkisi, hayatımızın tüm alanlarında etkisini gösterdiği gibi eğitim hayatımızda da etkisini göstermektedir. Devletimiz üst karar mercileri, gerek Sağlık Bakanlığı (Bilim Kurulu), gerek YÖK ve gerekse Üniversitemiz Senatosu, bu pandemi döneminde eğitim hayatımızı etkileyecek önemli kararlar almış ve eğitimin uzaktan yapılmasına karar vermişlerdir. 
YÖK'ün yayınlamış olduğu Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberinde, 3+1 İşbaşı Eğitimi uygulaması ile ilgili yeni bir karar verilmiştir.  
Bu doğrultuda 3+1 İşbaşı Eğitimi Uygulaması yapacak olan öğrencilere ;  
-    Fiilen ( yüz yüze ) İşbaşı Eğitimi Uygulaması yapması 
-    Ödev ya da proje şeklinde uzaktan eğitim olacak şekilde İşbaşı Eğitimi Uygulaması yapması seçeneği sunulmuştur. 


Öğrenciler yüz yüze İşbaşı Eğitimi Uygulaması yapmak isterlerse ;

- İşyeri Eğitimi Talep Beyanı ve Taahhütname ( Öğrenci kendisi doldurup imzalayacak ) 
- İşyeri Eğitimi Uygunluk Beyanı ( İşyeri doldurulup imzalayacak ) 
- İkişer nüsha olarak hazırlanacak bu belgeler diğer işbaşı eğitimi belgeleri ile beraber öncelikle aaksit@pau.edu.tr  mail atılacak, orjinallerini de  Honaz MYO / Honaz adresine elden ya da kargo ile ulaştırılacaktır. 

Ödev/Proje  şeklinde İşbaşı Eğitimini yapmak isteyen öğrenciler ise; 

Ekte örneği bulunan İşbaşı Eğitimi Uzaktan Eğitim Talep Dilekçesini doldurup imzalayacak ve öncelikle  aaksit@pau.edu.tr adresine mail atacaklar , orjinallerini de ya elden ya da kargo yolu ile Honaz MYO adresine göndereceklerdir. 

Ekte yayınlanmış olan listede adı olan öğrenciler ; 

-        Öncelikle Honaz MYO websitesindeki 3+1 İşbaşı Eğitimi sekmesindeki öğrenci kılavuzunu mutlaka okumalıdır.

-        18.09.2020 Cuma gününe kadar fiilen veya uzaktan ödev şeklinde İşbaşı eğitimi tercihlerini talep edilen belgelerle beraber önce mail atacaklar sonra kargo ile HMYO adresine ulaştıracaklar

-        Fiilen herhangi bir iş yerinde işbaşı eğitimi yapmak isteyen öğrenciler şayet önceden belgeleri hazırlayıp gönderdilerse , sadece İşyeri Eğitimi Talep beyanı ve Taahhütnamesi ile beraber İşyeri Eğitimi Uygunluk beyanı belgelerini hazırlayıp gönderecekler.

-        Herhangi bir işyeri ile görüşüp belgeleri hazırlamış olsalar bile , öğrenciler İşbaşı Eğitimi Uzaktan Eğitim Talep Dilekçesini yazıp, ödev şeklinde işbaşı eğitimini yapabilirler. 

-        Ders seçimleri sırasında kredisi yetmeyen öğrenciler, öğrenci işleri ile konuşup ek AKTS talep formu dolduracaklar. Bunun neticesinde kredileri uygun hale gelecektir. 

-        Ders seçimlerindeki sorun, teknik bir husustur. Bununla ilgili olarak Bilgi İşlem ile görüşülmesi daha uygun olacaktır. 

-        Ders seçimi yaparken İşbaşı Eğitimi için iki (2) tane ders seçilmelidir:

1-Endüstriye Dayalı İşbaşı Eğitimi (18 AKTS)

2-İşyeri Eğitimi (12 AKTS) 


Bu iki ders için, her iki ders için aynı isim olmak koşuluyla orada yazan herhangi bir öğretim görevlisi seçilebilir. 

Son düzenleme sonucunda oluşan yeni tarihler şöyledir:

Staj başlama tarihi : 05.10.2020

Staj bitiş tarihi : 15.01.2021

Tercih belgelerini gönderme son günü : 21.09.2020

- Harç yatırmak zorunda olanlar, harçlarını belirlenen tarihlerde yatırmalıdır. Aksi taktirde işbaşı eğitimi yapamazlar. 

- 05.10.2020 tarihinde yapılması planlanan oryantasyon eğitimi yapılmayacaktır. 

 
                                                                                             Saygılarımla
                                                                                            Adnan AKŞİT
                                                                              ( Honaz MYO Staj Koordinatörü )