Güncellenme Tarihi: 06 Nisan 2020

2019-2020 Bahar Dönemi Akademik İşleyişe ilişkin Üniversitemiz Senatosunca Alınan Kararlar

http://www.pau.edu.tr/pau/tr/duyuru/2019-2020-bahar-donemi-akademik-isleyise-iliskin-universitemiz-senatosunca-alinan-kararlar