Duyurular

Tümünü Gör

         

      Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY            Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Meral YALÇIN              Araştırma Görevlisi                                Araştırma Görevlisi 

     Ticaret Hukuku Anabilim Dalı            Ticaret Hukuku Anabilim Dalı                                Mehmet Emin YIKAR                                      Emine BİLGETEKİN

       akortunay @pau.edu.tr                               syalcin@pau.edu.tr                                 Ticaret Hukuku Anabilim Dalı                   Ticaret Hukuku Anabilim Dalı      

               0258 296 2713                                      0258 296 2815                                       yikar@pau.edu.tr                                     ebilgetekin@pau.edu.tr