ÖZEL HUKUK BÖLÜM BAŞKANI

 

 

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY

akortunay@pau.edu.tr 

296 2713

 

ÖZEL HUKUK BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Öğretim Üyesi Numan TEKELİOĞLU

ntekelioglu@pau.ed.tr

296 2589

 

 

ANA BİLİM DALLARI

- Bilişim Hukuku A.B.D.

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.

- Medeni Hukuk A.B.D.

- Medeni Usul ve İcra, İflas Hukuku A.B.D.

- Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.

- Roma Hukuku A.B.D.

- Ticaret Hukuku A.B.D.

 

 

 

Menü