Menü

Duyurular

Tümünü Gör

* Aşağıdaki ekli belgelerde Fakültemizle ilgili Kamu Hizmet Standartları ve Hizmet Envanteri tablolarını bulabilirsiniz.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik