Menü

Duyurular

Tümünü Gör

HUKUK FAKÜLTESİ PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Senem ERMUMCU

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Senar Çağırgan TUNCER

Üye

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Serra KOÇAR

Üye