Menü

Duyurular

Tümünü Gör

HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Senar Çağırgan TUNCER

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Senem ERMUMCU

Üye

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Serra KOÇAR

Üye

Fakülte Sekreteri

Mehmet Saim Ceylan

Doğal Üye

Öğrenci İşleri

Mustafa Ersan

Doğal Üye

Öğrenci Temsilcisi

Filiz Özgün

Doğal Üye