Fakültemizde "İnsan Hakları: Güncel Sorunlar Konferansı" Düzenlendi

Güncellenme Tarihi: 29 Aralık 2021

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan ve PAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Organ tarafından yönetilen konferansa Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülsün Aslı Pişkin, PAÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Çağrı Kan, PAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatma Duygu Bozkurt, PAÜ Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Kahan Onur Arslan, Denizli Barosu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Yıkar ve Denizli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erhan Balaman’ın konuşmacı oldu. Öğrenciler, konferansa yoğun ilgi gösterdiler.

Konferansta; “Kadın ve Çocuk Hakları, “Çocuk Gelin ya da Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Yoksulluk Nafakası Tespit ve Öneriler”, “Evrensel Bildiriye Giden Yol ve Sonrası”, “AİHM’in Mülkiyet Hakkı Yaklaşımı” ve “Sağlıklı Yaşama Hakkı” başlıklı bildiriler yer aldı.

PAÜ Hukuk Topluluğu Akademik Danışmanı ve Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Kahan Onur Arslan, konferansla ilgili yaptığı açıklamada: “İnsan haklarının güncel ve çok önemli konularının tartışıldığı konferansımızın oldukça verimli geçtiğini düşünüyoruz. İnsan haklarının ve insan hakları savunuculuğunun öneminin her geçen gün daha fazla arttığı bir çağda yaşadığımızın bilinciyle, toplumda daha çok farkındalık yaratmak amacıyla akademik çevrelerde bu ve benzer etkinliklerin sayısının artması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. PAÜ Hukuk Topluluğu olarak, dünyada ve ülkemizde karşılaşılan insan hakları sorunları karşısındaki duyarlılığımızı her zaman koruyarak benzer etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle etkinliğimize desteklerini esirgemeyen Sayın dekanımız Prof. Dr. İbrahim Organ ve Denizli Barosu Başkanı Sayın Avukat Müjdat İlhan başta olmak üzere, tüm katılımcılara ve emeği geçen topluluk üyelerimize teşekkür etmek istiyorum ” şeklinde konuştu.

Menü