MİSYONUMUZ:  

1998 Yılında 2495 Sayılı Kanunla ve 28 kişiyle kurulan Koruma ve Güvenlik Birimi Üniversitemizin sorumluluk alanlarında çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve kurumumuzdan hizmet alanlarla (hasta, refakatçi, ziyaretçi) Üniversitemizin mal varlığının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu hizmet; her zaman ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler çerçevesinde muhataplarımıza en etkin ve verimli bir şekilde sunulacaktır.

 

VİZYONUMUZ:  

Üniversitemizin faaliyetlerinin sürdürüldüğü her alanda ve her zaman kesintisiz olarak şeffaflık, adalet, dayanışma, çağdaşlık, katılımcılık, çevrecilik, ciddiyet, tempolu çalışmak ve insan haklarına saygı gibi değerleri özümsemiş ve bunlardan asla ödün vermeden hizmet sunmaktır.