Gıda Mühendisliği

DOÇ. DR. ÖMER ŞİMŞEK

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim

 • Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Denizli, 2000

 

 • Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Denzili, 2003

 

 • Doktora: Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, Temel Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2009

Verdiği Dersler  

 • Lisans:  

 

 • Genel Mikrobiyoloji
 • Gıda Mikrobiyolojisi
 • Biyoteknoloji
 • Starter Kültür Teknolojisi

 

 • Lisansüstü: 

 

 • Gıda Biliminde Laktik Asit Bakterileri,
 • Mikroorganizmalarda Hücre Yapıları ve Fonksiyonları,
 • Probiyotik ve Starter Kültür Teknolojisi,
 • Bakteriyofajlar

Çalışma Konuları ve İlgi Alanları

 • Laktik asit bakterilerinin endüstriyel özelliklerinin genetik doğası ve regülasyonu
 • Laktik asit bakterilerinin çeşitliliği ve sınıflandırılması
 • Antimikrobiyal peptidler
 • Mikrobiyal ürün üretimi
 • Fermentasyon ve kinetiği