Gıda Mühendisliği

DOÇ. DR. İLYAS ÇELİK

 

 

 

Eğitim

  • Lisans: Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Erzurum ,1987
  • Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Bilimi ve Teknolojisi ABD. Erzurum,1990
  • Doktora: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği ABD. Erzurum, 1995

Verdiği Dersler

  • Lisans: Proje Tekniği, Tahıl Teknolojisi, Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojisi, Spesiyal Pasta Üretimi, Yeni Ürün Geliştirme, Ekmek Yapım Teknolojisi,
  • Lisansüstü: Değirmencilikte Öğütme Teknikleri, Fırın Ürünleri İşleme Teknikleri

Çalışma Konuları ve İlgi Alanları

  • Tahıl Bilimi ve Teknolojisi
  • Fırın Ürünleri Teknolojisi