PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

Doç. Dr. Engin DEMİRAY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi ÖZGÖREN ÇAPRAZ

Dr. Öğr. Üyesi H. Betül YELER

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDUNUSEVEN YILDIZ

Arş. Gör. Duygu ZEHİR ŞENTÜRK

Menü