Gıda Mühendisliği

DOÇ. DR. SEHER ARSLAN

 

 

 

 Eğitim:

 

  • Lisans: Atatürk Üniversitesi , Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, 1994

 

  • Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği ABD, 1997

 

  • Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD, 2005

   Verdiği Dersler:

  • Lisans: Genel Mikrobiyoloji, Süt Teknolojisi, Fermente Süt Teknolojisi, Peynir Teknolojisi

 

  • Lisansüstü: Peynir Teknolojisinde Yeni Gelişmeler, Fermente Süt Ürünleri Teknikleri

   Çalışma Konuları ve İlgi Alanları:

  • Süt Teknolojisi
  • Peynir Teknolojisi
  • Fonksiyonel Süt Ürünleri