Gıda Mühendisliği

PROF. DR. SAMİ GÖKHAN ÖZKAL

 

 

Eğitim

  • Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara
  • Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği ABD. Denizli
  • Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği ABD. Ankara

Verdiği Dersler

  • Lisans: Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Lisans Tezi I ve II, Gıda Mühendisliği Uygulamaları I ve II, Gıdaların Fiziksel Özellikleri
  • Lisansüstü: Gıda İşlemede Süperkritik Akışkan Teknolojisinin Kullanımı, Gıda Mühendisliğinde Reolojik Yöntemler, Gıda İşlemede Yeni Teknikler. Gıdaların Aktarım Özellikleri

Çalışma Konuları ve İlgi Alanları

  • Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri
  • Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu
  • Gıdaların Fiziksel Özellikleri