Gıda Mühendisliği

Updated Date: 23 February 2021

2020-2021 Bahar Yarıyılı Derslerin İşlenişi

Sevgili Öğrenciler,

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde bölümümüz müfredatındaki teorik ve uygulamalı tüm dersler çevrim içi (uzaktan) eğitim şeklinde verilecektir.

Duyurulur.