PROGRAM HEDEFLERİ

-Dokuma, tasarım, sanat, deri ve nakış ile ilgili bilgilerini geleneksel el sanatları uygulamalarında en üst düzeyde kullanabilen,

-Geleneksel el sanatları alanında, el sanatları problemlerini tanımlayan, modelleyen ve çözebilen,

-Geleneksel el sanatları alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci bir ürünü tasarlama ve geliştirme becerilerine sahip,

-Küresel ve toplumsal çerçevede el sanatlarının sosyal ve kültürel değerler, kalite, sağlık, güvenlik ve çevre konularına üzerine etkileri hakkında sorumluluk taşıyan,

-Geleneksel el sanatları alanında verileri çözümleme, tasarlama ve uygulama, sonuçları yorumlama becerilerini etkili olarak kullanabilen,

-Geleneksel el sanatları uygulamaları için gerekli olan çağdaş teknikleri ve tasarım araçlarını seçebilen ve kullanabilen,

-Geleneksel el sanatları uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarını yürütebilen,

-Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerilerini kullanabilen,

-Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak mesleki gelişimi için kararlılık gösteren,

-Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kullanabilen,

-Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı sürekli geliştirebilen,

-Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında sorumlu davranan,

-Geleneksel el sanatlarının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen,

-Geleneksel el sanatlarında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendiren, öğrenme gereksinimlerini belirleyen ve karşılayan,

Mesleki bilgi ve becerilerini Geleneksel El sanatları alanının gereksinimleri ve ilerlemesi doğrultusunda kullanabilen, alanındaki gelişimleri ve yenilikleri takip eden ve uygulayabilen, mesleğin etik sorumluluğunun farkında olan, toplumumuzun kalkınmasında katkı sağlayan elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.