MİSYON

El Sanatları alanı ile ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgilere sahip, geçmişten gelen birikimle modern olanakları birleştirebilen, alanında en iyi olmayı kendine amaç edinen bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen araştırmacı ruha sahip, yetenekli teknikerler yetiştirerek Türk Sanatını yaşatmak, geliştirmek ve en ileri düzeyde temsil etmektir.