Doç.Dr.Gülfizar Sözeri-Varma (Merkez Müdürü)

Prof.Dr.Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Prof.Dr.Figen Ateşci

Doç.Dr.Selim Tümkaya