Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAU-GEPAM)

Menü

Bizi Takip Edin

facebook

PAU-GEPAM olarak ilk projemiz "Alzheimer hasta yakınlarında psikodrama grup psikoterapi çalışması" isimli çalışmadır. İlk grup çalışması halen devam etmektedir. 2. grup çalışması için başvurular devam etmekte, bu çalışmanın Ekim-Kasım 2015 tarihlerinde başlaması planlanmaktadır. Grup yöneticileri Doç.Dr.Gülfizar Sözeri-Varma, hemşire Nursel Karagöz olup süpervizyon Prof. Dr.Nalan Kalkan-Oğuzhanoğlu tarafından sağlanmaktadır.


ÖZET

Alzheimer hasta yakınlarında psikodrama grup psikoterapi çalışması

Amaç: Bu çalışmada, Alzheimer Hastalığına (AH) sahip bireylerin bakım veren ve vermeyen birinci dereceden yakınlarında (çocuğu, eşi) psikodrama yönelimli grup psikoterapisi uygulanması planlanmıştır. Grup sürecinde Alzheimer hasta yakınlarının hastalığı tanıma ve hastalık seyrinde görülen sorunlarla başetme becerilerinin arttırılması, hastalıkla karşılaşmanın ruhsal etkilerinin anlaşılması ve bunlarla başetmede hasta yakınlarına destek olunması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya birinci dereceden bir yakını AH olan 60 gönüllü birey alınacaktır. Çalışmanın birinci aşamasında çalışmaya katılan tüm bireylere bir psikiyatri uzmanı tarafından SCID-1 uygulanacaktır (varsa DSM-IV’e göre psikiyatrik tanısı belirlenecektir). Grup çalışmasına uygun olmayan, mental retardasyon, şizofreni, bipolar bozukluk gibi psikiyatrik ve serebrovasküler hastalık, Parkinson gibi nörolojik hastalığı olanlar çalışmaya alınmayacaktır. Tüm bireylere sosyodemografik bilgi formu, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAM-A), Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II ve Bakım Verme Yükü Ölçeği (Burden Interview) uygulanacaktır. Çalışmanın 2. Aşamasında grup çalışmasına katılmaya gönüllü (gruba düzenli katılım sağlayabilecek) olan bireylerle psikodrama yönelimli grup psikoterapi uygulaması yapılacaktır. Psikodrama çalışmaları 15’er kişilik gruplar halinde, haftada bir gün, 2 saat yapılacak ve 12 hafta devam edilecektir. 2 grup çalışması yapılabileceği öngörülmektedir (toplam 30 kişinin grup çalışmalarına katılması planlanmıştır). Grup çalışmasına katılan (30 kişi) ve katılmayan (30 kişi) bireylere grup süreci sonunda HAM-D, HAM-A, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II ve Bakım Verme Yükü Ölçeği tekrar uygulanacaktır. İki grubun ölçek değerleri karşılaştırılarak grup terapisinin depresif belirtiler, anksiyete belirtileri, bakım verme güçlükleri ve sağlıklı yaşam biçimi üzerindeki etkileri incelenebilecektir.

Sonuç: Bu çalışma ile AH yakınlarında psikiyatrik hastalık ve belirti düzeyleri belirlenecektir. Grup çalışmaları, AH hakkında bilgi düzeyinin ve özellikle bakım veren AH yakınlarında hastalık sürecinde yaşanan güçlerle ilgili başetme becerisinin arttırılması, bireylerin kendi sağlığı ile ilgili kaygılarının değerlendirilmesi, sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesine katkıda bulunulmasını sağlayacaktır.

 Grup süreci:

1. Oturum: Tanışma, grup kurallarının oluşturulması, gruptan beklentilerin gözden geçirilmesi ve tanışma/ısınma oyunları

2. Oturum: Isınma oyunu, AH belirtilerinin psikodrama ile oyunlaştırılarak ortaya konulması, varsa protagonist oyunu

3., 4., 5., 6. Oturum: Isınma oyunu, varsa protagonist oyunu, AH yaşanan güçlükler ve nasıl başedilir sorularına yanıt aranması

7. Oturum: Grup sürecini değerlendirme, ihtiyaçlar/beklentilerin gözden geçirilmesi, varsa protagonist oyunu

8-9-10-11. oturumlar Üyelerin kendilerine yönelik kaygılarının ele alınması (ben de AH olur muyum? Daha sağlıklı bir yaşam için neler yapmalıyım??, protagonist oyunu

12. oturum: grup sonu değerlendirme, beklentiler ne kadar karşılandı?, öneriler, kapanış

 

 

Duyurular Tümünü Gör