"Bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak bir araştırma üniversitesi olmaktır.”

 

Pamukkale Üniversitesi; yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte, değişen iç ve dış koşullara kendisini hızla uyarlamakta, etkin bir yönetim anlayışıyla, stratejik hedeflerine doğru hızla ilerlemektedir.

 

Bu vizyon çerçevesinde;

 

  • Tüm öğrenciler, çalışanlar ve taraflar için bir öğrenme, araştırma ve yenilik merkezi olmayı,
  • Öğrencilerini evrensel niteliklerle donatarak, bireysel inisiyatif sahibi ve karar almakta güçlük çekmeyen aktif kişiler durumuna getirmeyi,
  • Kurumsal kimliğini güçlendirmede “hizmet ve kalite” odaklı yönetim yaklaşımını,
  • Mensuplarını en iyi iş fırsatlarına kavuşturacak eğitim politikasını izleyerek, bu politikayı iş dünyası ve toplum ile yoğunluklu ilişkiler çerçevesinde yürütmeyi,

 

amaçlamaktadır.