Emine YIKILMAZ

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Şube Müdürü
eyikilmaz@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2065

Nermin TOPALOĞLU

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Şef
ntopaloglu@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2057

Ayşegül ETİZ

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Veri Hazırlama ve kontrol İşletmeni
ayseguletiz@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2056

Ahmet PEKCAN

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Veri Haz. ve Kont. İşl.
apekcan@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2058

Rahmi PELEK

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Daimi İşçi
rpelek@pau.edu.tr
+90 (258) 296 1969

Özgür ÇETİN

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Hizmetli
ocetin@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2054

Beytullah TANAY

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Geçici Personel
btanay@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2055

Yaşar TOMALI

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Bilgisayar İşletmeni
yarikan@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2059

Ayşe Gül ARSLAN DEMİR

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Bilgisayar İşletmeni
adayi@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2298

Yeşim DAĞDELEN

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Bilgisayar İşletmeni
ydagdelen@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2066

Semra ONA

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Hizmetli
sona@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2071

Ercan KAYACAN

Pamukkale Üniversitesi - Rektörlük
Bilgisayar İşletmeni
ekayacan@pau.edu.tr
+90 (258) 296 2070