Program Hedefleri

Gıda Teknolojisi Programının hedefi, gıda sektöründe çalışacak bölümümüz mezunlarını iletişimi kuvvetli, misyon sahibi, özgüvenli, temel yabancı dil bilgisi ve bilgisayar kullanım becerisi olan, güncel gelişimi ve gıda mevzuatını yakından takip edebilen, mesleki yeterliliği sağlanmış, uygulamalı üretim, işleme ve laboratuvar bilgisine sahip, toplumsal ve sosyal etik bilgisi yeterli ve duyarlı, bir gıda işletmesinde gıda için oluşabilecek riskleri tespit edip önlemler alabilme yetkinliği oluşmuş, girişimci bireyler olarak yetiştirmektir. Araştırma ve geliştirme konusunda yenilikçi ve inovasyon anlayışını benimsemiş açık fikirli yeni beyinleri topluma kazandırmaktır.