Amaç:

Gıda Teknolojisi programı, hammaddelerin gıda sanayi üretim tesisine kabulünden başlayarak tüketici tarafından kullanımına kadar uzanan zincir içinde, çeşitli konularda gıda teknikeri olarak görev alacak, donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

İstihdam olanakları:

Gıda sanayii ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında gıda teknikeri olarak çalışabilir ya da gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev alabilirler.

Görev alabilecekleri kuruluşlardan bazıları şunlardır:

Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı Kontrol Laboratuvarı, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri, Su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, İçme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezleri, çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmeleri.