Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Yüksekokul Yönetim Kurulu

  Prof. Dr. Ali KİTİŞ (Başkan)

  alikitis@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 44

   

 Doç. Dr. Nihal BÜKER (Üye)

  nasuk@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 73

   
 
 Doç. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ (Üye)

   nkorkmaz@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 89


   
   Prof. Dr. Suat EREL (Üye)

  suaterel@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 71

   
   Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜRSOY (Üye)

  sgursoy@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 83   
 Dr. Öğr. Üyesi Emre BASKAN (Üye)

  ebaskan@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 58


   

 Çağlayan ÇALIKOĞLU (Raportör)

   ccalikoglu@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 52