Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Ali KİTİŞ (Başkan)

  alikitis@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 44
Prof. Dr. Nihal BÜKER (Üye)

  nasuk@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 73 
Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ (Üye)

  nkorkmaz@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 89  Prof. Dr. Emine ASLAN TELCİ (Üye)

   eatelci@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 72

 


 

Prof. Dr. Filiz ALTUĞ (Üye)

  fkural@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 54

Prof. Dr. Suat EREL (Üye)

  suaterel@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 71
 Çağlayan ÇALIKOĞLU (Raportör)

   ccalikoglu@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 52