MİSYONUMUZ
 
Evrensel ve kültürel değerler ışığında,
insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve fizyoterapi rehabilitasyonun değişik alanlarında hizmet verecek sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, multidisipliner çalışmalar yürütmek, lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak, fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.


VİZYONUMUZ
 

Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde
fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek, eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir fakülte konumuna gelmek.