Menü

KALİTE KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

 


 Prof. Dr. Ali KİTİŞ (Birim Kalite Komitesi Başkanı)

 

  alikitis@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 44

 
   

 

 Doç. Dr. Erdoğan KAVLAK (Birim Kalite Koordinatörü)

  ekavlak@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 57

   
 Prof. Dr. Suat EREL (Üye)

  suaterel@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 71

 
   

 Çağlayan ÇALIKOĞLU (Üye)

  ccalikoglu@pau.edu.tr

   +90 258 296 42 52