Menü

Güncellenme Tarihi: 19 Nisan 2021

2020 yılında kayıt yaptıran öğrencilerimizin dikkatine


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından sağlık disiplinleri öğrencilerinin bölüm tercihlerinde pandeminin etkisini belirlemek amacıyla akademik bir çalışma planlanmıştır. Üniversitenin Etik Kurulundan gerekli izinler alınmış olup, söz konusu çalışmaya https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjZNSk2KBWE2gmn9MINEvuUhazmG3UlvHMukVNAmiKufQl
eg/viewform?usp=sf_link adresinden ulaşılabilmektedir. 2020 yılında kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencilerimize duyurulur.