ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri

İzmir

Medeni Hali

Evli

Yabancı Dili

İngilizce

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Bölümü

Pamukkale Üniversitesi

2004-2008

Yüksek Lisans

Biyoloji Anabilim Dalı

Pamukkale Üniversitesi

2008-2011

Doktora

Biyoloji Anabilim Dalı

Pamukkale Üniversitesi

2012-2016


Yüksek Lisans Tezi

“İribaş Deniz Kaplumbağalarının Kumsal İçi ve Kumsallar Arası Yavru Cinsiyet Oranlarının Karşılaştırılması”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011, Denizli, Türkiye.

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Yakup KASKA


Doktora Tezi

“İribaş Deniz Kaplumbağalarında, Caretta caretta (Linnaeus 1758), Çoklu Babalık Sıklığının Belirlenmesi ve Yavru Gonadının Mikroskobik Yapısının İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2016, Denizli, Türkiye.

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Yakup KASKA


GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör. Dr.

Pamukkale Üniversitesi/Tavas Meslek Yüksekokulu/Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü/Organik Tarım Programı

2017-

Müdür Yardımcısı

Pamukkale Üniversitesi/Tavas Meslek Yüksekokulu

2017-

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi

Pamukkale Üniversitesi/Tavas Meslek Yüksekokulu

2017-

Yüksekokul Kurulu Üyesi

Pamukkale Üniversitesi/Tavas Meslek Yüksekokulu

2017-

Danışma Kurulu Üyesi

Pamukkale Üniversitesi Danışma Kurulu

2017-

Bölüm Başkanı

Pamukkale Üniversitesi/ Tavas Meslek Yüksekokulu/Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

2019-2019

 

PROJELERDE YAPILAN GÖREVLER

1

Proje Kodu

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (2018HZDP037)

Proje Adı

STZ-Diyabetik Ratlarda Eksizyonel Yaralarda Yumurta Sarısı Yağının Yara İyileşme Mekanizması Üzerine Etkisi

Projedeki Görevi

Araştırmacı

Proje Süresi

2018-2020

2

Proje Kodu

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (2014FBE027)

Proje Adı

İribaş Deniz Kaplumbağalarında, Caretta caretta (Linnaeus 1758), Çoklu Babalık Sıklığının Belirlenmesi ve Yavru Gonadının Mikroskobik Yapısının İncelenmesi

Projedeki Görevi

Araştırmacı

Proje Süresi

2014-2016

3

Proje Kodu

TÜBİTAK Projesi (114O642)

Proje Adı

Koç Spermasının Dondurulmasında Katkı Maddelerinin Etkisi

Projedeki Görevi

Bursiyer

Proje Süresi

2014-2019

4

Proje Kodu

TÜBİTAK Projesi (111T679)

Proje Adı

Chironomidae (Diptera) Familyasının Türkiye'deki Moleküler Sistematiği ve Filogenisi

Projedeki Görevi

Bursiyer

Proje Süresi

2011-2012

5

Proje Kodu

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (2010FBE080)

Proje Adı

İribaş Deniz Kaplumbağalarının Kumsal İçi ve Kumsallar Arası Yavru Cinsiyet Oranlarının Karşılaştırılması

Projedeki Görevi

Araştırmacı

Proje Süresi

2010-2011

6

Proje Kodu

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre ve Koruma Kurumu Başkanlığı Projesi

Proje Adı

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Popülasyonlarinin Korunması ve İzlenmesi

Projedeki Görevi

Araştırmacı

Proje Süresi

2010-2010

 

ESERLER

A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Demirçalı, F., Karcı, F., and Sari, F. (In press). Synthesis and absorption properties of five new heterocyclic disazo dyes containing pyrazole and pyrazolone and their acute toxicities on the freshwater amphipod Gammarus roeseliColoration Technology. 0: 1-12. https://doi.org/10.1111/cote.12530.

 2. Bucak, M.N., Keskin, N., Ili, P., Bodu, M., Akalın, P.P., Öztürk, A.E., Özkan, H., Topraggaleh, T.R., Sari, F., Başpınar, N., and Dursun, Ş. (2020). Decreasing glycerol content by co-supplementation of trehalose and taxifolin hydrate in ram semen extender: Microscopic, oxidative stress, and gene expression analyses. Cryobiology. 96: 19-29.

 3. Ili, P., Sari, F., Bucak, M.N., Öztürk, C., Güngör, Ş., and Ataman, M.B. (2019). DNA damaging effect of paclitaxel in the epididymal sperms as a chemotherapeutic agent and possible remedies to prevent this effect: A study on reproductive potential of male cancer patients of reproductive age. Theriogenology. 132: 201-211.

 4. Sari, F., and Kaska Y. (2017). Assessment of hatchery management for the loggerhead turtle (Caretta caretta) nests on Göksu Delta, Turkey. Ocean & Coastal Management. 146: 89-98.

 5. Sari, F., Koseler, A., and Kaska, Y. (2017). First observation of multiple paternity in loggerhead sea turtles, Caretta caretta, nesting on Dalyan Beach, Turkey. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 488: 60-71.

 6. Sarı, F., and Kaska, Y. (2016). Histochemical and immunohistochemical studies on the gonads and paramesomephric ducts of male and female hatchlings of loggerhead sea turtles (Caretta caretta). Biotechnic & Histochemistry. 91(6): 428-437.

 7. Ili, P., Keskin, N., and Sari, F. (2016). Investigation of the particulate matters on the leaves of Platanus sp. in Denizli, Turkey using FESEM-EDS. Fresenius Environmental Bulletin. 25(7): 2393-2403.

 8. Sarı, F., and Kaska, Y. (2015). Loggerhead sea turtle hatchling sex ratio differences between two nesting beaches in Turkey. Israel Journal of Ecology and Evolution. 61(3-4): 115-129.

 9. Kaska, Y., Başkale, E., Urhan, R., Katılmış, Y., Gidiş, M., Sarı, F., Sözbilen, D., Canbolat, A.F., Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir, N., and Özkul, M. (2010). Natural and anthropogenic factors affecting the nest-site selection of loggerhead turtles, Caretta caretta, on Dalaman-Sarıgerme Beach in South-west Turkey. Zoology in the Middle East, 50: 47-58.

B.   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. Ili, P., Sari, F. (2019). Accelerant effect of egg yolk oil on excisional wound healing in STZ-diabetic rats. The 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress (ITWESC-2019)-Antalya, Turkey, 7-10 November 2019, Proceedings Book, pp. 1-8. Full-text, Oral Presentation.

 2. Sari, F. (2019). Do the female sea turtles benefit from multiple paternity? A review of the frequencies of multiple paternity across sea turtle rookeries. The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics, 8(8): 12-19. Full-text, Oral Presentation. 

 3. Sari, A., Sari, F. (2019). A molecular phylogeographic study: dispersal of Cricotopus bicinctus (Diptera: Chironomidae). FEBS Open Bio9(Supplement 1): 11. ShT-02-1. doi:10.1002/2211-5463.12674.

 4. İli, P., Sarı, F., Öztürk, C., Güngör, Ş., Bucak, M. N., Ataman, M. B., Bodu, M., Öztürk, A. E. (2018). Effects of paclitaxel (taxol) and resveratrol on rabbit epididymal sperm tail morphology. The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2018)-Kiev, Ukraine, 3-6 July 2018, Abstract E-Book, pp. 39, Oral Presentation.

 5. İli, P., Sarı, F., Bucak, M. N., Keskin, N., Bodu, M., Öztürk, A. E., Başpınar, N., Şahin, İ. N., Dursun, Ş. (2018). Effects of taxifolin and trehalose on post-thawed Merinos ram semen DNA integrity. The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2018)-Kiev, Ukraine, 3-6 July 2018, Abstract E-Book, pp. 108, Oral Presentation.

 6. Sarı, F., Sarı, A., İli, P. (2018). Multiple paternity studies: A tool for estimating genetic diversity, operational sex ratio, and population size for an animal species. The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2018)-Kiev, Ukraine, 3-6 July 2018, Abstract E-Book, pp. 188, Poster Presentation.

 7. Bucak, M.N., İli, P., Sarı, F., Keskin, N., Başpınar, N., Dursun, Ş., Güngör, Ş., Bodu, M., Acibaeva, B. (2017). Effects of different extenders containing different doses of trehalose on sperm DNA integrity during cryopreservation of Merinos Ram semen. The 6th Scientific (1st International) Conference of the College of Veterinary Medicine-University of Al-Qadisiyah, Iraq, 27-28 September 2017, Abstract Book, pp. 2.

 8. Ili, P., Sarı, F., and Kıraç, S. (2017). Importance of the glycosylation in fungal infections. 1st International Eurasia Mycology Congress-Manisa, Turkey, 3-5 July 2017, Abstract Book, pp. 214.

 9. Sarı, F., Sarı, A., and İli, P. (2017). One of the factors causing diversity in an animal population: Multiple paternity. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017)-Minsk, Belarus, 5-8 July 2017, Abstract E-Book, pp. 346.

 10. İli, P., Sarı, A., and Sarı, F. (2017). The Use of cryopreservation for conservation of endangered species and biodiversity. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017)-Minsk, Belarus, 5-8 July 2017, Abstract E-Book, pp. 368.

 11. İli, P., Ozturk, C., Güngör, Ş., Bucak, M. N., Sarı, F., Ataman, M. B., Bodu, M., Oztürk, A. E., and Şahin, İ. N. (2017). Protective effects of different cryoprotectants on post-thawed rabbit epididymal sperm chromatin condensation. The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017)-Minsk, Belarus, 5-8 July 2017, Abstract E-Book, pp. 486.

 12. Sari, A., Duran, M., and Sari, F. (2016). Investigation of phylogeography of Cricotopus sylvestris (Diptera: Chironomidae) using mitochondrial and nuclear molecular markers. FEBS Journal, 283(Supplement 1): 237-238.

 13. Ili, P., Sari, F., Keskin, N., and Kaska, Y. (2016). Histochemical evidence for copper accumulation in the kidneys of loggerhead sea turtle hatchlings from Dalyan Beach, Turkey. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016-Sarajevo, 24-28 May 2016, Book of Proceedings, pp. 397-402. Full-text.

 14. Kaska, Y., Sezgin, Ç., Secme, M., Baskale, E., Sari, F., Sozbilen, D., Ulubeli, S.A., Dusen, S., Mutlu, D., Eryigit, A., and Ergun, G. (2015). Increasing nesting activity of loggerhead turtles (Caretta caretta) on Dalyan Beach, Turkey during 2008-2014 nesting seasons: an encouraging trend. 35th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation-Ortaca, Muğla, Turkey, 18-24 April 2015, Book of Abstracts, pp. 120.

 15. Sari, A., Duran, M., and Sari, F. (2014). Phylogeography of Cricotopus sylvestris (Diptera: Chironomidae). 19th International Symposium on Chironomidae-České Budějovice, Czech Republic, 17-22 August 2014, Scientific Programme and Conference Abstracts, pp. 81.

 16. Ili, P., Keskin, N., Mammadov, R., Sarı, F., and Aydınlık, N. (2014). The effects of Crataegus monogyna ethanolic extract on partially hepatectomized liver in rats: A histochemical study. 2nd International Symposium "Secondary Metabolites: Chemistry, Biology and Biotechnology”-Moscow, 19-23 May 2014, Abstract Book, pp. 93.

 17. Ili, P., Keskin, N., and Sari, F. (2014). Field emission scanning electron microscope (FESEM) investigation of the particulate matters on the leaf surfaces of Platanus acerifolia in Denizli, Turkey. 2nd International Conference on Environmental Science and Technology-Side, Antalya, Turkey, 14-17 May 2014, Abstract Book, pp. 222.

 18. Kaska, Y. Baskale, E., Katilmis, Y., Sari, F., Fak, C., Secme, M., and Sezgin, C. (2013). Possible effect of relocation on sex ratio of hatchlings: spatial and temporal differences in nest temperatures and sex of hatchlings and embryos of loggerhead turtles on Dalaman and Dalyan Beaches, Turkey. Proceedings of the 33rd Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation-Baltimore, Maryland, U.S.A., 5-8 February 2013, pp. 179.

 19. Sarı, F., and Kaska, Y. (2011). Spatial variation of loggerhead hatchling sex ratio along the eastern and western loggerhead turtle nesting beaches (Dalyan and Goksu Delta) in Turkey. 4th Mediterranean Conference on Marine Turtles-Napoli, 7-10 November 2011, Book of Abstracts, pp. 29.

 20. Başkale, E., Seçme, M., Sezgin, Ç., Cedetaş, M., Sarı, F., and Kaska, Y. (2011). A successful model for conservation and habitat management in Dalyan Beach, Turkey: It was reached the highest number of nests. 4th Mediterranean Conference on Marine Turtles-Napoli, 7-10 November 2011, Book of Abstracts, pp. 85.

 21. Kaska, Y., Sarı, F., Yılmaz, C., Türkozan, O., Divrikli, Ü., Höl, A., Kartal, A., and Elçi, L. (2011). Maternal transfer of metals to the eggs of loggerhead turtles and green turtles in Turkey. 4th Mediterranean Conference on Marine Turtles-Napoli, 7-10 November 2011, Book of Abstracts, pp. 105.

 22. Şahin, B., Başkale, E., Cedetaş, M., Demirtaş, H., Sözbilen, D., Sarı, F., and Kaska, Y. (2011). Sea Turtle Research and Rehabilitation Centre (DEKAMER), Dalyan, Mugla-Turkey. 4th Mediterranean Conference on Marine Turtles-Napoli, 7-10 November 2011, Book of Abstracts, pp. 110.

 23. Sari, F., and Kaska, Y. (2011). Sex ratio estimations of loggerhead sea turtle hatchlings by nest temperatures on Dalyan Beach, in South-West Turkey. Proceedings of the 31st Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. San Diego, California, U.S.A., 12-15 April 2011, pp. 63-64.

 24. Kaska, Y., Sahin, B., Sozbilen, D., Sarı, F., and Owczarczak, S. (2010). Sea Turtle Research and Rehabilitation Centre (DEKAMER), Dalyan, Mugla-Turkey. Proceedings of the 30th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Goa, India, 24-30 April 2010, pp. 113-114.

 25. Kaska, Y., Ili, P., Başkale, E., Kaska, A., and Sarı, F. (2010). Spatial and temporal variation in sex ratio estimations: a case of Dalaman-Sarıgerme Beach, Mugla-Turkey. Proceedings of the 30th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Goa, India, 24-30 April 2010, pp. 141.

 26. Kaska, Y., İli, P., Sarı, F., and Şirin, A. (2008). Sex ratios of loggerhead turtle hatchling on Dalaman Beach, Turkey: analyses of 6 years data. Proceedings of the 3rd Mediterranean Conference on Marine Turtles, Yasmine Hammamet, Tunisia, 20-23 October 2008, pp. 78.

C.   Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

 1. Kaska, Y., Sözbilen, D., and Sarı, F. (2008). Monitoring and Conservation Project of the Soft Shelled Nile Turtle (Trionyx triunguis) and Sea Turtle (Caretta caretta, Chelonia mydas) Population During the 2008 Nesting Season on Dalyan-İztuzu Beach, Köyceğiz-Dalyan Special Environmental Protection Area, Turkish Ministry Of Environment And Forestry, Environmental Protection Agency for Special Areas, Ankara. 978-9944-0847-2-7.

 2. Kaska, Y., Sözbilen, D. ve Sarı, F. (2008). Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, Dalyan (İztuzu) Kumsal Alanında 2008 Yılı İçin Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas) Ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Popülasyonlarının Korunması Ve İzlenmesi Projesi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Ankara. 978-9944-0847-1-0.

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

D.   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. İli, P. ve Sarı, F. (2017). Sperm kriyoprezervasyonunda DNA fragmantasyonunun araştırılması: TUNEL yöntemi. Türkiye Klinikleri Dölerme ve Suni Tohumlama Özel Dergisi, 3(2): 96-104.

 2. İli, P., Keskin, N., Mammadov, R. ve Sarı, F. (2014). Cyclamen graecum ekstraktlarının sıçan alt gastrointestinal sistem üzerindeki etkilerinin histokimyasal olarak araştırılması. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3): 98-102.

E.   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Sarı, F., Sözbilen, D. ve Kaska, Y. (2009). Dalyan Kumsalında deniz kaplumbağası yavru cinsiyet oranlarının yuva sıcaklıklarının kullanılarak tayin edilmesi. Üçüncü Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Özet Kitapçığı, Mersin, 03-05 Aralık 2009, sayfa 11, Sözlü.

 2. Sözbilen, D., Sarı, F., Harbalioğlu, M., Parlakgörür, M., Kaska, A., Sezgin, Ç., Owczarczak, S., Eryiğit, A., Ekmekçi, İ., Şahin, B. ve Kaska, Y. (2009). DEKAMER-Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Tanıtımı. Üçüncü Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Özet Kitapçığı, Mersin, 03-05 Aralık 2009, sayfa 23, Sözlü.

 3. Sarı, F., Sözbilen, D., Seçme, M., Gencer, A.S. ve Kaska, Y. (2009). Dalaman Kumsalı deniz kaplumbağası yuvalarının dağılımının incelenmesi: Turizmin muhtemel etkisi. Üçüncü Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Özet Kitapçığı, Mersin, 03-05 Aralık 2009, sayfa 40.

 4. Eryiğit, A., Sarı, F., Sözbilen, D., Harbalioğlu, M., Parlakgörür, M., Kaska, A., Sezgin, Ç., Owczarczak, S. ve Kaska, Y. (2009). DEKAMER ziyaretçi profili ve bilgilendirme çalışmaları. Üçüncü Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Özet Kitapçığı, Mersin, 03-05 Aralık 2009, sayfa 47.

 5. Sözbilen, D., Sarı, F. ve Kaska, Y. (2009). Deniz kaplumbağalarının kan özelliklerinin fizyolojik ve biyokimyasal olarak incelenmesi. Üçüncü Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Özet Kitapçığı, Mersin, 03-05 Aralık 2009, sayfa 51.

 6. Kaska, Y., İli, P., Kıraç, A., Akın, S., Sarı, F., Fak, Ç., Teksoy, Ö., Kesim, A. ve Madak, E. (2008). Dalaman-Sarıgerme Kumsallarında deniz kaplumbağa yavru cinsiyet oranlarının, zamansal ve mekansal açıdan farklılıklarının araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetler Kitabı, Trabzon, 23-27 Haziran 2008, sayfa 212, Sözlü.

 7. Sarı, F., Kıraç, A., Akın, S., Fak, Ç., Teksoy, Ö. ve Kesim, A. (2008). Dalaman-Sarıgerme Kumsallarında deniz kaplumbağa yavru morfolojisine etki eden ekolojik faktörlerin araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Özetler Kitabı, Trabzon, 23-27 Haziran 2008, sayfa 520.

 8. Akın, S., Sarı, F., Fak, Ç., Kesim, A., Teksoy, Ö., Kıraç, A. ve Başkale, E. (2007). Dalaman Kumsalı’ndaki yuvaların denize uzaklıkları ve bulundukları bölgelere göre yavru çıkış başarılarının karşılaştırılması. İkinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dalyan-Muğla, 25-27 Ekim 2007, sayfa 114-120.

 9. Gürkan, N., Akın, S., Sarı, F., Fak, Ç. ve Kesim, A. (2007). Deniz kaplumbağaları koruma ve izleme amaçlı envanter çalışmalarına alternatif: Dalaman-Sarıgerme Kumsal örneği. İkinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dalyan-Muğla, 25-27 Ekim 2007, sayfa 131-132.

 10. Akyıldız, G.K., Kaska, Y., Ekmekçi, İ., Sarı, F., Özdemir, A., Arslan, İ., Şahin, B. ve Kocamaz, E. (2007). Deniz kaplumbağaları araştırma, rehabilitasyon ve ilk yardım merkezi; neleri içermeli ve kaplumbağaların günlük bakımları nasıl yapılmalıdır? İkinci Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Dalyan-Muğla, 25-27 Ekim 2007, sayfa 149-156.

F.    Sanat ve tasarım etkinlikleri:

G.   Diğer yayınlar:

 1. Kaska, Y., Şahin, B., Başkale, E., Sarı, F., and Owczarczak, S. (2011). Sea Turtle Research and Rehabilitation Centre (DEKAMER), Dalyan, Mugla, Turkey. Marine Turtle Newsletter, 131: 16-17.

 

KONGRE KATILIMI

A.   Uluslararası toplantılara katılmak:

 1. Ekim 2019: International Conference on Veterinary, Agriculture and Life Sciences (ICVALS), 26-29 October 2019, Antalya-Turkey.

 2. Temmuz 2019; The 44th FEBS Congress, 6-11 July 2019, Krakow-Poland.

 3. Temmuz 2018; The 4th International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2018), 3-6 July 2018, Kiev-Ukraine.

 4. Temmuz 2017; 1st International Eurasia Mycology Congress, 3-5 July 2017, Manisa-Turkey.

 5. Ağustos 2014; 19th International Symposium on Chironomidae, 17-22 August 2014, České Budějovice-Czech Republic.

 6. Mayıs 2014; 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14-17 May 2014, Antalya-Turkey.

 7. Eylül 2009; 15th European Congress of Herpetology, 28 September-02 October 2009, Aydın-Turkey.

2.       Ulusal toplantılara katılmak:

 1. Ocak 2011; Özel Çevre Koruma Bölgeleri Biyoçeşitlilik İzleme ve Koruma Sempozyumu, 05-06 Ocak 2011, Ankara-Türkiye.

 2. Aralık 2009; 3. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, 03-05 Aralık 2009, Mersin-Türkiye.

 3. Haziran 2008; 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon-Türkiye.

 4. Ekim 2007; 2. Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu, 25-27 Ekim 2007, Muğla-Türkiye.

 

KURS VE SERTİFİKALAR

 1. “3. Taksonomi Yaz Okulu”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, 01-08 Eylül 2015, Sivas-Türkiye.

 2. “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu”, Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Haziran 2014, Denizli-Türkiye.

 3. “Pedagojik Formasyon Sertifikası”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 15 Haziran 2012, Denizli-Türkiye.

 4. “Certificate of Achievement Oiled Wildlife Capture and Stabilization Training”, International Bird Rescue Research Center, January 2010, Ankara-Türkiye.