Akademik Personel  Araştırma Alanları

 

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı


Prof. Dr.
Betül ÇALIŞKAN

0 258 296 3742
bcalıskan@pau.edu.tr
http://pau.edu.tr/bcaliskan

Yök Akademik

Elektron Paramanyetik (Spin) Rezonans Spektroskopisi, Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Paramanyetik Merkezler, Radyasyon Hasar Merkezleri, Radikal Oluşum Mekanizmaları, Antioksidan Maddeler, Aşırı İnce Yapı Etkileşimi, Spektroskopik Yarılma Sabiti.

Prof. Dr.
Pınar TUNAY TAŞLI

0 258 296 3694
ptunay@pau.edu.tr

Yök Akademik

Kuantum kimyasal hesaplama yöntemleri. Yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT). Spektroskopik yöntemler.

Genel Fizik Anabilim Dalı


Doç. Dr.
Aytaç ERKİŞİ

0 258 296 7420
aerkisi@pau.edu.tr

Yök Akademik

Yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) yardımı ile bulk yapıdaki malzemelerin, yapısal, elektronik, optik, manyetik, mekanik ve termodinamik özelliklerinin incelenmesi. Bulk yapıdaki malzemelerin örgü dinamiğinin incelenmesi ve fonon dispersiyon eğrilerinin çıkarılması. Ab initio simülasyon yöntemleriyle yeni malzeme   tasarımı.

Dr. Öğr. Üyesi
İsa ERDEM

0 258 296 3631
ierdem@pau.edu.tr
www.pau.edu.tr/ierdem

Yök Akademik

Bulk malzemelerde yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) ile yapısal mekanik, elektronik ve örgü dinamiği hesaplamaları. İki boyutlu (2D) malzemelerin DFT yapısal ve elektronik özellikleri hesabı.

Öğr. Gör.
Ahmet ERTUĞRUL

0 258 296 3591
aertugrul@pau.edu.tr

Yök Akademik

 

 

Öğr. Gör.
Erdoğan YİTİK

eyitik@pau.edu.tr

Yök Akademik

 

 

 

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

   

Prof. Dr.
Koray YILMAZ

0 258 296 3586
kyilmaz@pau.edu.tr

Yök Akademik

 Yarıiletken ince filmlerin elektriksel, yapısal ve optik özellikleri. Yarıiletken aygıt üretimi ve karakterizasyonu.

Prof. Dr.
Orhan KARABULUT

0 258 296 3585
okarabulut@pau.edu.tr

Yök Akademik

Kristal Büyütme, Yarıiletken ince filmlerin üretimi elektriksel, yapısal ve optik özellikleri. Yarıiletken aygıt üretimi ve karakterizasyonu.

Prof. Dr.
Sevgi ÖZDEMİR KART

0 258 296 3587
ozsev@pau.edu.tr

Yök Akademik

Manyetik, metalik ve yarı iletken sistemlerin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) bazlı kuantum hesaplama yöntemleri ile yapısal, elektronik ve mekanik özeliklerinin belirlenmesi. ab initio simülasyon ve ab inito moleküler dinamik simülasyon yöntemleri ile İki boyutlu (2D) yeni malzemelerin tasarımı. Nano boyutttaki malzemelerin klasik moleküler dinamik simülasyon yöntemleri ile termal ve dinamiksel özelliklerin tayini. Kuantum kimyasal hesaplama yöntemleri ile kimyasal malzemelerin spektroskopik özelliklerinin belirlenmesi. FDTD (Zaman Alanında Sonlu Farklar) yöntemi ile elektromanyetik ve optik özelliklerinin belirlenmesi ile yeni fotonik kristallerin tasarımı.

Öğr. Gör. Dr.
Tayfun DEMİRTÜRK

0 258 296 3744
tdemirturk@pau.edu.tr

Yök Akademik

Işık uyarmalı lüminesans yöntemi ile tarihleme çalışmaları. Temel fizik eğitimi.

Arş. Gör. Dr.
Ayşe Belkıs KARCI LEBEOĞLU

0 258 296 3637
belkislebeoglu@pau.edu.tr

Yök Akademik

Süperiletken bulk malzemelerin ve süperiletken ince filmlerin üretimi, yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi.

Arş. Gör.
Alirıza ŞAHİN

0 258 296 3879
alirizas@pau.edu.tr
http://www.pau.edu.tr/alirizas

Yök Akademik

 

Yarıiletken ince film çalışmaları:

Elektriksel Özellikler: Yarıiletken ince filmlerin iletkenlik, direnç, taşıyıcı yoğunluğu gibi elektriksel özellikleri incelenir.

Yapısal Özellikler: Atomik düzen, kristal yapı, yapısal bütünlük ve filmin fiziksel yapısal özellikleri üzerine odaklanılır.

Optik Özellikler: Yarıiletken ince filmlerin ışık emilimi, yansıtma, iletme ve optik özellikleriyle ilgili çalışmalar yapılır.

Üretim: Yarıiletken ince filmlerin üretim yöntemleri, büyütme teknikleri ve film oluşturma süreçleri araştırılır.

Karakterizasyon: Bu çalışmalar, yarıiletken ince filmlerin özelliklerini belirlemek için çeşitli karakterizasyon tekniklerini kullanır. Bu teknikler arasında elektron mikroskopları, X-ışını difraksiyonu, spektroskopik yöntemler ve elektriksel ölçümler bulunur.

 

Matematiksel Fizik Anabilim Dalı


Prof. Dr.
Muzaffer ADAK

0 258 296 3584
madak@pau.edu.tr
http://pau.edu.tr/madak/tr

Yök Akademik

 

Alternatif kütleçekim teorileri. Dirac denklemi. Dış cebir. Riemann olmayan geometriler. Malzeme kusurlarının geometrik yorumları. Fotonik kristallere geometrik yaklaşımlar.

Prof. Dr.
Özcan SERT

0 258 296 35 63
osert@pau.edu.tr
http://www.pau.edu.tr/osert/tr

Yök Akademik

Alternatif ve Modifiye Kütleçekim Teorileri, Maxwell Denklemleri, Kara Delikler, Nötron Yıldızları, Solucan Delikleri ve Zamanda Yolculuk, Astrofizik, Kozmoloji, Karanlık Madde ve Karanlık Enerji Problemi,  Dirac Denklemi, Dış Cebir,  Riemann Olmayan Geometriler.

Doç. Dr.
Ali BAĞCI

0 258 296 74 19
abagci@pau.edu.tr
https://github.com/abagciphys
https://www.researchgate.net/profile/Ali-Bagci

Yök Akademik

Teorik kuantum kimyası üzerine çalışmalar yapar. Hartree-Fock, Dirac-Fock yaklaşımlarının matematiksel analizi, geliştirilmesi ve bilgisayar programlarının yazılması son yıllardaki ilgi alanıdır. Kuantum Mekaniğinde atom ve moleküllerin incelenmesinde yeni yöntemlerin üretilmesi çabası içerisindedir.

Arş. Gör.
Fuat BİLİCAN

0 258 296 7424
fbilican@pau.edu.tr

Yök Akademik

Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Temelli Kuantum Mekaniksel Nümerik Hesaplamalar ile İki Boyutlu ve Hacimli Sistemlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi.

 


Nükleer Fizik Anabilim Dalı
 

 

 Doç. Dr.
Aslı ÖZTÜRK KİRAZ

0 258 296 3590
aslio@pau.edu.tr

Yök Akademik

Kuantum Kimyasal Hesaplama Yöntemleri, Reaksiyon Mekanizmaları, Organik Moleküllerin Antioksidan Özellikleri ve Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı

Arş. Gör.
Ertan KÖK

0 258 296 3514
ekok@pau.edu.tr

Yök Akademik

Dış cebir. Riemann olmayan geometriler. Malzeme kusurlarının geometrik yorumları. Fotonik kristallere geometrik yaklaşımlar.

ksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

Doç. Dr.
Mehmet Altay ATLIHAN

0 258 296 3897
aatlihan@pau.edu.tr

Yök Akademik

Radyasyon Fiziği, Optik Uyarmalı ve Isı Uyarmalı Lüminesans, Retrospektif Dozimetre, Lüminesans Tarihlendirme

Öğr. Gör.
Varol YILMAZ

0 258 296 3591
varoly@pau.edu.tr

Yök Akademik

 

 

Fizik Bölümü Öğretim Elemanı Dağılımı
Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Arş. Gör. Toplam
7 4 1 4 4 20

Menü