Menü

Duyurular

Tümünü Gör

YENİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇMA SÜRECİ

1) Aşağıdaki ilke ve ilgili formata göre hazırlanan başvuru dosyası ilgili Anabilim Dalı Kurulu kararı (Disiplinlerarası programlar için aranmaz) ile Enstitümüze teslim edilir.

2) Başvuru dosyası Enstitü yönetimi tarafından incelendikten sonra görüşülmek üzere Enstitü Kuruluna gönderilir.

3) Enstitü Kurulunda uygun görülmesi halinde Üniversite Eğitim Komisyonuna sunulur.

4) Üniversite Eğitim Komisyonunda görüşülür ve uygun bulunması halinde Üniversite Senatosuna sunulur.

5) Senatoda görüşülen ve kurulması önerilen program Rektörlük Makamınca Yükseköğretim Kuruluna onay için önerilir.

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI

 DOKTORA PROGRAMI AÇMAK İÇİN BAŞVURU FORMATI