Menu

Announcements

View All
Tez önerisi/tez jürileri, tez izleme komiteleri ve doktora yeterlilik sınavlarında  kullanılacak İnteraktif Salon Uzaktan Eğitim Sistemi rezervasyon süreci ve diğer dokümanlara www.pau.edu.tr/interaktif adresinden ulaşabilirsiniz.