Akademik Personel

Ulusal ve Uluslararası Temsilcilik (Danışmanlık, Üyelik, Kongre, Sempozyum Düzenleme/Bilim/Danışma Kurulu Üyeliği vb.)

Prof. Dr. Nejdet KELEŞ

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi - 3rd Internatıonal Contemporary Educatıonal Research Congress, 05–08 Temmuz 2018, Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği (CEAD) ve Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences, Oświęcim – Krakow (Bilim ve Danışma Kurulu Hakem Kurulu)

Prof. Dr. Nejdet KELEŞ

Uluslararası Türk Germanistik Kongresi - XIV. International Türkischer Germanistik Kongress, 25-27 Ekim 2018, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (Bilim Kurulu)

Prof. Dr. Nejdet KELEŞ

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7-8 Aralık 2018, Türk Eğitim-Sen ve UAESEB, Antalya (Bilim Danışma Kurulu)

Doç. Dr. Meryem AYAN

II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresinin 7-8 Aralık 2018

Dr. Öğretim Üyesi Sevilay CENGİZ ŞAHİN

Turkish Chemical Society (European Chemical Society, IUPAC)

Dr. Öğretim Üyesi Nurettin İlter SEVER

Moleküler Kanser Araştırma Derneği (European Association of Cancer Research)

Prof.Dr. Muzaffer ADAK

Kongre Bilim Kurulu Üyesi, Adım Fizik Günleri-VII, 23-25 Mayıs 2018, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Prof. Dr. Sevgi ÖZDEMİR KART

IIMEC International Institute for Multifunctional Materials for Energy Conversion, Texas A&M University/Üyelik

Doç.Dr. Betül ÇALIŞKAN

American Chemical Society Üyelik (6.10.2016-6.9.2018)

Prof.Dr. Muzaffer ADAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Lise Fizik Kitabı İnceleme Paneli (Proje Hakemliği)

Prof.Dr. Muzaffer ADAK

2018-2 Arge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı DKK (Proje Hakemliği) toplantısı

Prof. Dr. Nergis BİRAY

Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı VI – Denizli Park Dedeman Otel (23-24.11.2018) - Düzenleme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Nergis BİRAY

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu SADAB (21-23 Ekim 2018 Antalya) – Bilim Kurulu Üyeliği

Prof. Dr. Nergis BİRAY

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (17-19.10.2018) Osmangazi Üniversitesi Eskişehir – Bilim Kurulu Üyeliği

Prof. Dr. Nergis BİRAY

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2018) (26-28.04.2018 – Bodrum/Muğla) - Bilim Kurulu Üyeliği

Prof. Dr. Nergis BİRAY

Kent Akademisi / Urban Academy – Bilim Kurulu

Prof. Dr. Nergis BİRAY

III. Uluslar arası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (5-6 Ekim 2018) Kiev – Ukrayna – Bilim ve Hakem Kurulu Üyeliği

Prof. Dr. Nergis BİRAY

III. International Congress on Social Sciencess (USOBAK) (5-8 Eylül 2018) – Skopje – Makedonia International Balkan University – Bilim Kurulu Üyeliği

Prof. Dr. Nergis BİRAY

Doğumunun 125. Yılında Magcan Cumabayev Uluslararası Sempozyumu (13-14.12.2018) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – Bilim Kurulu Üyeliği

Prof. Dr. Elif ÖZER

Prof. Dr. Elif ÖZER Düzenleyen/ Bilim Kurulu ve Yayın Danışma Kurlu Üyeliği

(Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu)

Prof. Dr. Fahriye BAYRAM

Kültür Varlıkları ve Müz. Gn. Md. Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyeliği

Prof. Dr. Fahriye BAYRAM

KAM’18 Bilim Kurulu Üyeliği

Dr. Öğr. Ü. Umay Oğuzhanoğlu Akay

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülen Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Değerlendirme Komitesi Asil Üyesi

Dr. Arş. Gör. Murat TAŞKIRAN

Unesco Denizli İli Kültürel Miras Üniversite Temsilcisi

Dr. Arş. Gör. Murat TAŞKIRAN

“Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu” Sempozyum sekreterliği ve Editör Yardımcılığı

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT

Ilısu Barajı HES Projesi Bilim Komisyonu Üyeliği

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT

Bodrum Kalesi’nin Restorasyonu Bilim Komisyonu Üyeliği

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Danışmanlık