Kongre, Sempozyum, Konferans, Çalıştay

Tarih

Yer

Katılan Bölüm

28. Uluslararası Bilim Konferansı(The XXVIII International Scientific Conference)

31 Mayıs-1 Haziran 2018

Stara Zagora, Bulgaristan

Alman Dili ve Edebiyatı

Adım Fizik Günleri-VII Kongresi

23-25 Mayıs 2018

Aydın, Türkiye

Fizik

UBAK 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

9-13 Mayıs 2018

Mardin, Türkiye

Sanat Tarihi

Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu

7-8 Mayıs 2018

Tire/İzmir, Türkiye

Sanat Tarihi

XI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri

9-11 Mayıs 2018

Konya, Türkiye

Sanat Tarihi

International Trace Analysis Congress (ITAC 2018)

20-23 Haziran 2018

Sivas, Türkiye

Kimya

4th ICNTC-International Conference on New Trends in Chemistry

11-13 Mayıs 2018

Saint Petersburg, Rusya

Kimya

EsAN 2018-Uluslarası Eser Analiz Kongresi

20-23 Haziran 2018

Sivas, Türkiye

Kimya

Kuantum Optiği ve Bilişim Çalıştayı

1-2 Şubat 2018

İstanbul, Türkiye

Fizik

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Narratives of of Female Art(iculation): Bildung Identities with Künstler

1-3 Şubat 2018

Kuşadası/Aydın, Türkiye

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Tarih İçinde Türk Kadınları

8 Mart 2018

Muğla, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Türk Dünyasında Nevruz

22 Mart 2018

Afyon, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi VII. Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu

04-05 Nisan 2018

Eskişehir, Türkiye

Sanat Tarihi

4th International Conference on Sustainable Development

11-15 Nisan 2018

Atina, Yunanistan

Kimya

Studies in English 12th International IDEA Conference Slamming The Door Softly Of The Doll’s House

18-20 Nisan 2018

Antalya, Türkiye

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Uluslararası Orta Asya Sempozyumu “Göç, Yoksulluk, Kimlik”

17-20 Nisan 2018

Bişkek, Kırgızistan

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

I. Uluslararası Türk Kültürü Ve Tarihi Sempozyumu

19-21 Nisan 2018

İstanbul, Türkiye

Sanat Tarihi

ECSAC’18 European Conference on Science, Arts & Culture

19-22 Nisan 2018

Antalya, Türkiye

Kimya

Quantization, Dualities and Integrable Systems Çalıştayı

21-23 Nisan 2018

İstanbul, Türkiye

Fizik

SEAB-2018

3-6 Temmuz 2018

Kiev, Ukrayna

Fizik

International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCON 2018)

4-6 Temmuz 2018

Ankara, Türkiye

Kimya

3rd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences IBAD TRAUMA NARRATIVE IN MORRISON'S A MERCY

9-11 Temmuz 2018

Skopje, Makedonya

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

The 43rd FEBS Congress

7-12 Temmuz 2018

Prag, Çek Cumhuriyeti

Moleküler Biyoloji ve Genetik

22nd International Conference on Phosphorus Chemistry-ICPC

8-13 Temmuz 2018

Budapeşte, Macaristan

Kimya

V. International Multidiciplinary Congress of Eurasia

24-26 Temmuz 2018

Barselona, İspanya

Kimya

13th International Conference on Teaching, Education & Learning (ICTEL) Teaching African American Literture And Double Consciousness

8-9 Ağustos 2018

Kuta, Bali

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

14th ICPLR 2018 - International Conference on Psychology & Language Research (Bali) The Species Of Violence In Oates' The Female Of The Species

9-10 Ağustos 2018

Kuta, Bali

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

7. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu (Gelenekler, Görenekler, Töreler ve Yasalar)

6-10 Ağustos 2018

Ulanbator, Moğolistan

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları-

10th Malaysia International Conference on Languages, Literatures and Cultures (MICOLLAC) Deconstructing Gender Identities And Roles

14-16 Ağustos 2018

Malaka, Malezya

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

2018 Türk Matematik Derneği Lisans ve Lisansüstü Yaz Okulu

13-19 Ağustos 2018

Şirince/İzmir, Türkiye

Fizik

13th International Meeting on Electrochromism (IME-13)

27-31 Ağustos 2018

Chiba, Japonya

Kimya

Int. Congress on New Trends in Science,Eng. and Tech.

4-6 Eylül 2018

Roma, İtalya

Fizik

MSNG-2018 (International Material Science and Nanotechnology for Next Generation Conference)

4-6 Eylül 2018

Nevşehir, Türkiye

Fizik

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

3-6 Eylül 2018

Van, Türkiye

Kimya

TÜRKKUM-2018 Türk Kültürü ve Medeniyetleri Çin Seddi’nden Adriyatik’e Geleceğe Bakış Uluslararası Kongre

5-8 Eylül 2018

Burhaniye/Balıkesir, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

5-8 Eylül 2018

Üsküp, Makedonya

Sanat Tarihi

International Congress on Science and Technology (ICONST 2018)

5-9 Eylül 2018

Prizien, Kosova

Kimya

International Turkic World Conference

7-10 Eylül 2018

Kiev, Ukrayna

Kimya

7. Ulusal Kataliz Kongresi

9-12 Eylül 2018

Denizli, Türkiye

Kimya

Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi

9-12 Eylül 2018

Eskişehir, Türkiye

Kimya

1th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2018)

25-29 Eylül 2018

Yunanistan

Kimya

XVIII. Türk Tarih Kongresi

1-5 Ekim 2018

Ankara, Türkiye

Sanat Tarihi

5th International conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018)

04-06 Ekim 2018

Kapodokya, Türkiye

Fizik

3. International Multidiciplinary Studies Congress

5-6 Ekim 2018

Kiev, Ukrayna

Kimya

Kaygusuz Abdal Çalıştayı

9 Ekim2018

Alanya/Antalya, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

9th International Conference on Clinical Microbiology

8-9 Ekim 2018

Zürih, İşviçre

Kimya

7. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi

11-14 Ekim 2018

Sığacık/İzmir, Türkiye

Moleküler Biyoloji ve Genetik

“Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu İşbirliği (Kazak Masası)

19 Ekim 2018

Ankara, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Atabetü’l-Hakayık’ın Basılışının 100. Yılı Adına X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

17-19 Ekim 2018

Eskişehir, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu İşbirliği (Özbek Masası)

19-20 Ekim 2018

Ankara, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu SADAB

21-23 Ekim 2018

Belek/Antalya, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

XXII. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

24-26 Ekim 2018

İstanbul, Türkiye

Sanat Tarihi

14. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi

25-27 Ekim 2018

Erzurum, Türkiye

Alman Dili ve Edebiyatı

5. Uluslararası Filoloji Sempozyumu

25-27 Ekim 2018

İstanbul, Türkiye

Alman Dili ve Edebiyatı

30. Ulusal Kimya Kongresi

5-8 Kasım 2018

Gazimağus, KKTC

Moleküler Biyoloji ve Genetik

II. International Joint Science Congress of Materials and Polymers

9-12 Kasım 2018

Durres, Arnavutluk

Kimya

Buhara’dan Konya’ya İrfan Mirası ve XIII. Yüzyıl Medeniyet Merkezi Konya Uluslararası Sempozyumu

15-17 Kasım 2018

Konya, Türkiye

Sanat Tarihi

20. Ulusal Psikoloji Kongresi

15-17 Kasım 2018

Ankara, Türkiye

Psikoloji

Eurasianscientech

22-23 Kasım 2018

Ankara, Türkiye

Moleküler Biyoloji ve Genetik

VI. Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı

23-24 Kasım 2018

Denizli, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Teleparallel Universes in Salamanca 2018 Çalıştayı

26-30 Kasım 2018

İspanya

Fizik

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

7-8 Aralık 2018

Antalya/Kemer

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi

6-9 Aralık 2018

Ankara, Türkiye

Alman Dili ve Edebiyatı

3. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi

17-18 Aralık 2018

İstanbul, Türkiye

Alman Dili ve Edebiyatı

“16-19 Aralık 1986 Olayları ve Kazakistan Bağımsızlığı” XIX. Türklük Bilimi İncelemeleri, Jeltoksan Olayları

20 Aralık2018

Denizli, Türkiye

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

1. Uluslararası İstanbul Dil - Kültür ve Tarih Kongresi

05-06 Ekim 2018

İstanbul, Türkiye

Arkeoloji

11. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu

10-11 Ağustos 2018

Milas/Muğla, Türkiye

Arkeoloji

16. Ulusal El ve Ekstremite Cerrahisi Kongresi

6-9 Mayıs 2018

Pamukkale/Denizli, Türkiye

Arkeoloji

21. Sualtı Bilim Ve Teknolojileri Toplantısı

15-18.Kasım.2018

Kemer/Antalya, Türkiye

Arkeoloji

4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu

03-05 Mayıs 2018

Alanya/Antalya, Türkiye

Arkeoloji

40. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

7-11 Mayıs 2018

Çanakkale, Türkiye

Arkeoloji

Anadolu ve Yakın Çevresi Prehistoryası Araştırmaları Çalıştayı

6-8 Aralık 2018

Ankara, Türkiye

Arkeoloji

Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu

23-26 Temmuz 2018

Çavdarhisar/Kütahya, Türkiye

Arkeoloji

Ani Ören Yeri Konferansı

15 Mart 2018

Ankara, Türkiye

Arkeoloji

Antik Su Teknolojileri Semineri

23 Ekim 2018

Milas/Muğla, Türkiye

Arkeoloji

Geçmişe Dokunmak, Geleceği Dokumak (Dokumanın Dünü Bugünü Yarını Paneli

1-3 Eylül 2018

Buldan/Denizli, Türkiye

Arkeoloji

Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu

23-26 Temmuz 2018

Kütahya, Türkiye

Arkeoloji

I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

10-12 Ekim 2018

Ardahan, Türkiye

Arkeoloji

II. Uluslararası Şehir, Çevre, Sağlık Kongresi

16-20 Nisan 2018

Kapadokya/Nehşehir, Türkiye

Arkeoloji

Karia Arkeolojisi:

Güncel Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu

29 Kasım-1 Aralık 2018

Milas/Muğla, Türkiye

Arkeoloji

Tarih Boyunca Anadolu ve Gürcistan İlişkileri Sempozyumu

27-29 Ekim 2018

Erzurum, Türkiye

Arkeoloji

Tematik Arkeoloji Sempozyumu 6

Toplumsal Değişim ve Devamlılık

2-3 Şubat 2018

Edirne, Türkiye

Arkeoloji

Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

24-26 Ekim 2018

İstanbul, Türkiye

Arkeoloji

VIII. Jeokimya Sempozyumu

 

02-06 Mayıs 2018

Antalya

Arkeoloji