Kongre, Sempozyum, Konferans, Çalıştay, Seminer

Tarih

Yer

Düzenleyen Bölüm

Pamukkale Conference of English Studies (PACES)

3-4.5.2018

Pamukkale Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

“Türklük Bilimi İncelemeleri XII: Doğumunun 90. Ölümünün 10. Yılında Cengiz Aytmatov” (Konferans)

2.3.2018

PAÜ FEF Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu

“Türklük Bilimi İncelemeleri XV: Türk Dünyası ve Avrasya Yazarlar Birliği” (Dr. Ömer Yakupoğlu- Konferans)

9.4.2018

PAÜ FEF Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu

“Türklük Bilimi İncelemeleri XVI: Klasik Edebiyatta Düalizm (Prof. Dr. Saadet Karaköse)” Konferans

13.4.2018

PAÜ FEF Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu

“Türkük Bilimi İncelemeleri XVII: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. Yılı ve Kafkas İslam Ordusu” (Panel)

4.12.2018

PAÜ FEF Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu

“Türklük Bilimi İncelemeleri XVIII: Kazak Türklerinde Jıravlık ve Akınlık Geleneği (Prof. L. Kakımova, Prof. A. Smanova)” Konferans

10.12.2018

PAÜ FEF Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu

VI. Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı

23-24.11.2018

Denizli Park Dedeman Otel

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu

“Türklük Bilimi İncelemeleri XIX: Jeltoksan Olayları (Konferans)”

20.12.2018

PAÜ FEF Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu

“Türklük Bilimi İncelemeleri XX: Kazak Türklerinin Tarihi, Kültürü, Dili ve Edebiyatı” Paneli

24.12.2018

PAÜ FEF Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu

“Türklük Bilimi İncelemeleri XXI: Bir Fikir Adamı Olarak Osman Yüksel Serdengeçti” –Prof. Dr. F. Ağırman-Konferans

25.12.2018

PAÜ FEF Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk Yurtları Kültür ve Sanat Topluluğu

Konferans

“Hierapolis Cehennem Kapısı Gerçekten Var mı? Bir Mitosun Tarihi, Sanatı ve Arkeolojisi”

(Ord. Prof. Dr. Francesco D’Andria)

08 Mart 2018

Denizli, Türkiye

Arkeoloji

Konferans

“Anemurium Anadolu’nun Güneyinde Bir Liman Kenti”

7 Aralık 2018

Denizli, Türkiye

Arkeoloji

Anadolu’da Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Ölü Gömme Adetleri Uluslararası Sempozyumu

23-26 Temmuz 2018

Kütahya

Arkeoloji