BİLİM TARİHİ ANABİLİM DALI

 

Doç. Dr. Alper Bilgehan YARDIMCI

(Anabilim Dalı Başkanı)

(Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü)

 

Tel: 296 3577

Mail: alperyardimci@pau.edu.tr

 

Arş. Gör. Bahadır SÖYLEMEZ

Tel: 296 3516

Mail: bsoylemez@pau.edu.tr

 

Arş. Gör. Zöhre YÜCEKAYA

Mail: zyucekaya@pau.edu.tr

 

FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI

 

Prof. Dr. Mehmet Ali SARI

(Anabilim Dalı Başkanı)

Tel: 296 3889

Mail: masari@pau.edu.tr

 

Prof. Dr. Milay KÖKTÜRK

Tel: 296 3691

Mail: mkokturk@pau.edu.tr

 

Prof. Dr. Fatih Sultan Mehmet ÖZTÜRK

(Bölüm Başkanı)

Tel: 296 3693

Mail: fsmozturk@pau.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aslı ÇAVUŞOĞLU AKSOY

Tel: 296 3504

Mail: acavusoglu@pau.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. İmren CERİT HELVA

Tel: 296 3498

imrenc@pau.edu.tr

 

Arş. Gör. Dr. Nusret Erdi ELMACI

Tel: 296 3503

Mail: nelmaci@pau.edu.tr

 

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALI

 

Prof. Dr. Hülya YALDIR

(Anabilim Dalı Başkanı)

Tel: 296 3690

Mail: hyaldir@pau.edu.tr

 

Prof. Dr. Fikri GÜL

Tel: 296 3692

Mail: fgul@pau.edu.tr

 

Arş. Gör. Ceren ÖZTÜRK KARAKAPLAN

Tel: 296 3898

Mail: cereno@pau.edu.tr

 

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

 

Prof. Dr. Ferhat AĞIRMAN

(Anabilim Dalı Başkanı)

Tel: 296 3520

Mail: fagirman@pau.edu.tr

 

Doç. Dr. Fazıl KARAHAN

Tel: 296 3877

Mail: fkarahan@pau.edu.tr