Fen-Edebiyat Fakültesi, fen ve sosyal bilimler alanında kaliteli eğitim-öğretim yaparak çağdaş, Atatürk İlke ve İnkîlaplarına bağlı ve nitelikli mezunlar verme hedefiyle; topluma hem kültürel  hem de ekonomik alanda öncülük etmektedir.