Fen Edebiyat Fakültesi

MİSYON

Fen – Edebiyat Fakültesi’nin amacı; çağdaş bilgi düzeyine sahip, analitik düşünebilen, bağımsız araştırma yapabilen, sorgulayan ve sürekli öğrenmeyi prensip edinen bireyler yetiştirerek ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sağlamaktır.

 

 VİZYON

 Fen-Edebiyat Fakültesi, fen ve sosyal bilimler alanında kaliteli eğitim-öğretim yaparak çağdaş, Atatürk İlke ve İnkîlaplarına bağlı ve nitelikli mezunlar verme hedefiyle; topluma hem kültürel  hem de ekonomik alanda öncülük etmektedir.