Fen Edebiyat Fakültesi

 

Adı Soyadı

Bölümü

Telefon

E Mail

Doç. Dr. Halil ÖZYİĞİT (Dekan Yrd.)

Sanat Tarihi

296 3554

hozyigit@pau.edu.tr

Doç. Dr.Gül AKTAŞ

Sosyoloji

296 3894

gaktas@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fadime GÖKÇE İstatistik 296 3695 fkokce@pau.edu.tr

Hüseyin ŞAHİN (Fakülte Sekreteri)

Fakülte Sekreteri

296 3556

huseyinsahin@pau.edu.tr

İnci ÖZDEMİR

Öğrenci

 

---

Cevriye HANCI Bilgisayar İşletmeni bayarc@pau.edu.tr