Fen Edebiyat Fakültesi

Menü

Duyurular

Tümünü Gör
İlke ve Değerler
 Sürekli iyileştirme
 Gelişim ve yeniliklere açıklık
 Kalite bilincini oluşturma ve sürdürme
 Bilimsel, teknolojik ve mesleki gelişmeleri izleme
 Kurum kültürünü sürdürme ve geliştirme
 Paydaş odaklılık