Fen Edebiyat Fakültesi

Fakülte Sekreteri Hüseyin ŞAHİN

Tel: 0258 296 3556

E-posta: huseyinsahin@pau.edu.tr