Fen Edebiyat Fakültesi

 

DEKANIN MESAJI

        Fen-Edebiyat Fakültesi'nin temel amacı temel bilimlerde ülkemizin ihtiyacı olan başarılı ve nitelikli bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmektir. Fakültemizde, bu amaca uygun olarak, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında lisans eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir. Fakültemiz, eğitim-öğretim hizmeti veren tüm bölümlerde eğitim kalitesinin yükseltilmesini, çağın ve toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni eğitim öğretim modellerini hayata geçirmeyi, aldığı eğitimle mesleğini, kendisini, ülkesini, toplumunu geliştireceğine inanan nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemizde, eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmek için bölümler tarafından bir çok kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyet (Konferans, panel, seminer v.b....) gerçekleştirilmektedir. Yapılan ikili anlaşmalarla, daha fazla sayıda öğrencimizin ve öğretim elemanımızın uluslararası değişim programlarından (Erasmus, Mevlana, Farabi gibi) yararlanarak, yurt dışında farklı üniversitelerde eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu sayı her yıl artmaktadır. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu'nun teşviki ve önerisi doğrultusunda Arkeoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik gibi bazı bölümlerimizin akredite olabilmeleri için gerekli çalışmalar başlatılmış ve hazırlıklar titiz bir şekilde yürütülmektedir. Öğrencilerimizin, mezuniyet sonrasında, iş bulmalarını kolaylaştırmaya ve istihdama yönelik olarak teorik eğitim yanında, uygulamalı eğitime yöneltmek için, yakın gelecekte, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik bölümlerinin zorunlu staj eğitimine (7+1) geçmeleri hedeflenmektedir. Bu konuda hazırlıklar devam etmektedir. Fakültemizin bölümleri arasında ve diğer fakültelerin bazı bölümleri arasında çift ana dal ve yan dal eğitim yapma imkanı bulunmaktadır. Donanımlı, deneyimli ve dinamik akademik kadrosu ile, ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarda (Tübitak, Bakanlıklar ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen) yer alan Fakültemiz, bilimsel bulguları ulusal ve uluslararası düzeyde yayan, yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla işbirliği içinde olmanın önemine inanarak, kongre sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılarısık sık düzenleyerek, ülkemizin bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden ilerlemesine ve gelişmesine katkıda bulunan nesiller yetiştirmeyi başlıca görevi olarak görmekte, disiplinler arası çalışmalara önem vermekte ve  öğrencilerin öğretimleri boyunca kendi alanları dışında da dersler ( Bölüm Dışı Seçmeli Dersler, FEF Grubu Dersler gibi) almasını teşvik etmekte böylece, akademik donanım yanında entelektüel ve pratik becerilere sahip, alanlarında uzman, sorgulayıcı ve eleştirel düşünebilme yetisi kazanmış bireyler mezun etmeyi amaç edinmektedir.

Fakültemizde eğitim-öğrenimini sürdürmekte olan ve gelecekte Fen-Edebiyat Fakültesi ailesine katılacak olan tüm öğrencilerimize başarılar diler, gözlerinden öperim.

 

                                                                                                                                              DEKAN