Fen Edebiyat Fakültesi

Güncellenme Tarihi: 20 Nisan 2020

2019-2020 Bahar Dönemi Akademik İşleyişe ilişkin Üniversitemiz Senatosunca Alınan Kararlar

2019-2020 Bahar Dönemi Akademik İşleyişe ilişkin Üniversitemiz Senatosunca Alınan Kararlar