2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi'nde Açılması Muhtemel Dersler

Güncellenme Tarihi: 14 Haziran 2024

odu Dersin Adı   Öğretim Elemanı 
 ADE 312  ALMANCA VI  Prof. Dr. Nejdet KELEŞ (Eğitim Fakültesi)
 ADE 415  ALMANCA VII  Prof. Dr. Nejdet KELEŞ (Eğitim Fakültesi)
 ADE 416  ALMANCA VIII  Prof. Dr. Nejdet KELEŞ (Eğitim Fakültesi)
 TAR-475  İnsan Hakları Tarihi  Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ
 TAR-275  Osmanlılar ve Avrupa  Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ
 TAR-276  Demokratik Gelişmeler ve Türkiye  Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ
 TAR-476  Gündelik Hayatın Tarihi  Öğr. Gör. İzzettin BEŞTAŞ
 TAR-263  Yerel Tarih Araştırmaları  Prof. Dr. Yusuf KILIÇ
 TAR-119  İlkçağ Tarihi I  Prof. Dr. Yusuf KILIÇ
 TAR-120  İlkçağ Tarihi II  Prof. Dr. Yusuf KILIÇ