Prof. Dr. Serkan SEVİM

(Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı)

Telefon:

0258 296 1179

E-posta:

serkansvm@yahoo.com

Oda  No:

EGT-A-K1-56

Lisans:

Karadeniz Technical University, Faculty of Education, Chemistry Education

Yüksek Lisans:

Karadeniz Technical University, Graduate Institute of Natural and Applied Sciences, Science Education

Doktora:

Karadeniz Technical University, Graduate Institute of Natural and Applied Sciences, Science Education

Çalışma alanı:

Science Education, Chemistry Education

 

Prof. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER 

(Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon:

0258 296 1071

E-posta:

asavran@pau.edu.tr

Oda No:

EGT-A-K1-05

Lisans:

ODTÜ, Biyoloji Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

Doktora:

ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

STEM Eğitimi, Bilimin Doğası, Argümantasyon, Biyoloji Eğitimi