Farabi Koordinatörlüğü

Menü

Güncellenme Tarihi: 26 Nisan 2016

Farabi Giden Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler.

 

ÖNEMLİ NOT : FARABİ kapsamında KABUL alan öğrencilerin herhangi bir sebeple FERAGAT etmeleri halinde, en kısa sürede FERAGAT dilekçelerini Koordinatörlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir. 

* Öğrencilerin Bölüm Koordinatörleriyle birlikte Öğrenim Protokollerini (her yarıyıl için dörder nüsha) hazırlayarak 03 Mayıs 2016 tarihine kadar Bölüm Koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, birimlerin hazırlanan öğrenim protokollerini Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte Koordinatörlüğümüze 11 Mayıs 2016 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

* Farabi Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gereken belgeler :

    1. Öğrenci Başvuru Formu öğrenci tarafından doldurularak Bölüm Koordinatörüne imzalatılması gerekmektedir.(2 Adet)

    2. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 Adet)

    3. Öğrenci Beyannamesi (1 Adet)

    3. Öğrenci Bilgi Formu (1 Adet)

    4. IBAN Numarası (Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi)

    5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

* Yukarıdaki belgelere http://www.pau.edu.tr/farabi web sitesinden Belgeler bağlantısından erişilebilir.

** Kabul alan giden öğrencilerin yukarıdaki belgeleri 27 Mayıs 2016 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Duyurular Tümünü Gör